Etter brudd i lønnsforhandlingene for vekterne er NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund innkalt til mekling den 30. og 31. mai.

Norsk Arbeidsmandsforbund har oversendt varsel om plassoppsigelse for de berørte virksomhetene.

 

Les mer i Arbeidsmanden

Les mer hos Riksmeklingsmannen

 Krever pengene på bordet