This content has been archived. It may no longer be relevant

ArveBakke900Onsdag ble det enighet i meklingen for frontfaget. Fellesforbundet har fått gjennomslag for en utredning av tjenestepensjonsordninger. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time, og ekstra løft for lønnssatser på teko-området på 1,25 per time.  

– Det var viktig for oss å få gjennomslag for en utredning av tjenestepensjonsordninger. Utredningen vil også gå på arbeidstakernes medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene, sier leder i Fellesforbundet Arve Bakke. 

Her er de viktigste resultatene i oppgjøret om Industrioverenskomsten:

Partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer

  • Et generelt tillegg til alle på kr 0,75
  • Ekstra tillegg for Teko på kr 1,25
  • Tariffesting av 2-4 rotasjon offshore
  • Økning av offshoretillegget med kr 3,- i år + kr 2,- neste år
  • Videreføring av rammeavtalen for innarbeidingsordninger
  • Økning av satsene i overenskomsten!
  • Bestemmelse som styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev
  • Bestemmelse som legger til rette for styrket opplæring  i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere
  • Sterke forpliktelser fra regjeringen om fagopplæring og om norskopplæring for arbeidsinnvandrere
  • Matpengesatsen er økt til kr 78,50

Det anbefalte meklingsforslaget sendes nå ut til uravstemning blant de ca 30.000 medlemmene i Fellesforbundet som er omfattet av Industrioverenskomsten. Avstemningen må være ferdig innen 7. mai. Da skal forbundet gi tilbakemelding til riksmekleren om forslaget er endelig godkjent og de nye tariffbestemmelsene kan bergynne å virke.

Riksmeklerens forslag Fellesforbundet og Norsk Industri