Onsdag startet Riksmeklingsmannen sitt arbeid med frontfagene etter at partene tirsdag brøt forhandlingene.

Stemingen var bedre i dag enn rett etter bruddet tirsdag, og forbundsleder Arve Bakke fra Fellesforbundet viste til at man som frontfag har ekstra ansvar og et press.

– Som frontfagoppgjør setter dette oppgjøret rammen for resten av tarifforhandlingene utover våren, uttrykker riksmekler Gjesteby på en pressekonferanse i dag.

– Det er mye symbolikk og praktiske realiteter i et frontfagsoppgjør, og det ligger nok tungt på alle involverte, sier mekler Gjesteby.

Meklingen starter først med innledende samtaler mellom Riksmeklingsmannen og partene hver for seg; Fellesforbundet onsdag, deretter Norsk Industri torsdag. Så begynner selve meklingen.

Les hele saken på FriFagbevegelse.no!