Foto: Simen Strømme

Pressemelding: 16.10.2020

Avstanden mellom partene er fremdeles for stor, og vi så derfor ingen annen mulighet enn å fortsette streiken for vekternes moderate og rettmessige krav.

– Det er veldig beklagelig at vi heller ikke etter en ny mekling kunne finne grunnlag for enighet med NHO Service og Handel, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen.

Streiken handler i første rekke om at vekterne ikke skal bli hengende etter i lønnsutviklingen. Etter streiken i 2010 ble vi enige med arbeidsgiverne om at lønnsnivået i bransjen skal bedres og nærme seg nivået i industrien. Etter 2016 har det gått motsatt vei, og vektere har nå mindre å rutte med. Vi forventer at arbeidsgiverne står ved avtalen om bedre lønn.

Vekternes krav går også på kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Å jobbe helg og natt er helsemessig belastende, og innebærer mye fravær fra familie og venner. Tilleggene for ubekvem arbeidstid har stått nesten helt stille siden streiken i 2010 og vi krever økte tillegg eller redusert arbeidstid.

Det har også blitt fremmet rent tekstmessige krav uten kostnad for bedriftene. Som for eksempel at turnusordninger for lærlinger må drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte. Eller å finne konkrete tiltak sammen med arbeidsgiverne mot ufrivillig deltid og sikre faste og hele stillinger

– Der er uforståelig for oss at arbeidsgiverne motarbeider krav som er helt i tråd med hva en forventer av serøse arbeidsgivere som tar trepartssamarbeidet på alvor, avslutter forbundsleder Anita Johansen.

Les mer i Arbeidsmanden