Onsdag starter meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-service om vekteroverenskomsten. Meklingsfristen er satt til midnatt 31 mai.

Meklingen mellom LO forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund med sine 4500 medlemmer og NHO-service om vekteroverenskomsten fortsetter utover torsdag kveld. Hvis enighet ikke oppnås innen midnatt torsdag kveld, vil det bli streik.

Norsk Arbeidsmandsforbund som organiserer de fleste vekterne i Norge har nå varslet omfattende plassoppsigelser for sine medlemmer over hele landet.

Plassoppsigelsen gjelder organiserte vektere i Norsk Arbeidsmandsforbund, innenfor bl.a.mobile og stasjonære vakttjenester, verditransport, minibanker, bomstasjoner, alarmsentraler og flyplasser.

På transportsiden vil en rekke flyplasser i Norge bli berørt allerede i første uttak, som Gardermoen, Bergen Lufthavn, Stavanger Lufthavn, Trondheim Lufthavn Værnes, Tromsø Lufthavn Langnes.

Videre vil bygg og anleggsvakthold, offshore-nordsjøen, kommunikasjons og handelsvakthold samt vakthold ved en rekke offentlige institusjoner og private bedrifter over hele landet.

Streikeuttak nr 2 vil foretas allerede mandag 4. juni.

 

Sidene vil bli oppdatert løpende – Partene sitter fortsatt i megling, det er ikke kommet til noen avklaring enda kl 0527

Varsel om plassfratredelse er meldt:

Les mer hos Riksmeklingsmannen

Les mer i Arbeidsmanden