Det pågår mekling mellomoppgjøret mellom LO, Fellesforbundet, og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og MEF på den andre siden.

Etter at partene brøt forhandlingene tidligere i vår møtes partene til mekling hos Riksmekleren tirsdag 13. juni kl. 10.

Blir ikke partene enig innen fristen kl. 2400 vil nesten 300 medlemmer bli tatt ut i streik ved arbeidstidens start onsdag 14. juni.

Brudd i forhandlingene

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) ønsket ikke å øke minstelønnssatsene med samme satser som ble fremforhandlet i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO der det generelle tillegget ble på 7,50 kroner og et lavlønnstillegg på 3 kroner.