Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold starter onsdag.

Meklingsfristen er satt til 01.06.2012 kl. 00:00

Se varsel om plassfratredelser

Les mer hos Riksmeklingsmannen