Meklingen ble avsluttet kl 1800 i kveld og det er enighet om et anbefalt forslag som sendes til uravstemning med frist 4. februar 2011.

De viktigste momentene: Generelt tillegg økes med kr. 8.– og skift tillegget økes med kr.1.-.

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal gjennomgå lønnssystemene i bedriften for å kartlegge lønnsnivå og lønnsutvikling for de forskjellige ansattegrupper.

I forbindelse med fokus på mindre skade omfang på maskiner og utstyr vil det bli utarbeidet bonusordninger som omfatter alle ansatte. Dette utarbeides i fellesskap av hovedtillitsvalgt og ledelsen i bedriften

Forøvrig gjelder de allerede fremforhandlede resultater i protokoll av 21. september 2010. 


Forhandlingsutvalget er enstemmig innstilt på at forslaget godkjennes av medlemmene.

Les mer i Dagbladet

Les mer hos Svalbardposten

Les mer hos riksmeklingsmannen

Les mer hos Frifagbevegelse