Den pågående meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i tilknytning til vekterstreiken, fortsetter utover kvelden lørdag 19. juni. Arbeidsmandsforbundets hjemmesider vil bli oppdatert når det foreligger et utfall av meklingen som startet lørdag klokka 1000.