Hanne Bjurstrøm på slottsplassen etter utnevnelsen i 2009.