Hanne Bjurstrøm på slottsplassen etter utnevnelsen i 2009.«Hanne Bjurstrøm fikk til mer på de tre årene som arbeidsminister for våre grupper, enn hva hennes forgjengere fikk til på 20 år», sier forbundsleder Erna Hagensen om den nylig avgåtte arbeidsmininsteren.

Fredag formiddag ble det klart at statsmininster Jens Stoltenberg valgte å endre på deler av sitt Arbeiderparti-mannskap i regjeringen. Det ble flere rokkeringer, men kun Hanne Bjurstrøm som gikk av. Ny Arbeidsminister blir Anniken Huitfeldt.

«Arbeidsmandsforbundet hadde et meget godt samarbeid Hanne Bjurstrøm. Hun fikk blant annet på plass godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, som vil bidra til mer rettferdige arbeidsvilkår for renholdere,» sier Erna Hagensen NAFs forbundsleder. «Nå ser vi fram til å bli kjent med den nye Arbeidsministeren og da spesielt i forhold til å fortsette arbeidet mot sosial dumping.»

Ute i avdelingene er det også blitt lagt merke til Hanne Bjurstrøms innsats. Norsk Arbeidsmandsforbund Avdeling 4 Nordland skriver  på side 11 i sin årsberetning for 2011«1. september kom allmenngjøringsvedtaket for renhold. Deler av overenskomsten ble allmenngjort, bl.a minstelønn n og overtidstillegg. En del arbeidsgivere fikk det travelt med å justere lønna til de ansatte da vedtaket ble klart. Stor takk til Hanne Bjurstrøm som har stått på for å få dette vedtaket realisert.»