Ungdomsutvalget avdeling 2 Oslo/Akershus tok iniativ til en liten kveldspatrulje tirsdag 15. mars for å oppsøke medlemmer og rekruttere nye. 

Ungdomsutvalget delte seg i 3 patruljer som oppsøkte ulike bedrifter innenfor Arbeidsmandsforbundets organisasjonsområder, det ble besøkt vektere, renholdere og treningssentre i oslo sentrum. Mange av de patruljene besøkte var allerede medlem og satte stor pris på forbundets tilstedeværelse. Mange spørsmål kom opp og mange virket engasjerte i forbundets arbeid. Det ble også vervet nye på patruljen som varte i ca 2 timer på kvelden.