2019 NAF med uførhet med forskuttering - bevis og vilkår