Det sentrale ungdomsutvalget

Leder

Karina Veum
Mobil : 920 40 229
E-post: karina.veum@arbmand.no

Representanter

Naemy Trandum, avdeling 1
Simon Dragland Knutzen, avdeling 2
Svein-Ivar Sætre, avdeling 3
Even Sundbakken, avdeling 4
Tor Fredrik Brenden, avdeling 5
Daniel Øvstetun Vik, avdeling 6
Daniel Gudbrandsen, avdeling 7
Knut Bolsø, avdeling 8
Mailinn Kjellmann Larsen, avdeling 9

1. vara
Guro Fastvold, avd 142

 

Lokale ungdomsledere

Avd 1
Naemy Trandum
Tlf. 454 78 152
naemy-trandum@live.com

Avd 2
Simon Drageland Knutzen
Tlf. 958 52 131
simon.knutzen@securitas.no

Avd 3
Svein-Ivar Sætre
Tlf. 469 67 860
svein.ivar.saetre@gmail.com

Avd 4
Even Sundbakken
Tlf. 477 02 387
ev1hag1@icloud.com

Avd 5
Steffen Framnæs
Tlf. 466 21 852
sframnes@gmail.com

Avd 6
Daniel Øvstetun Vik
Tlf. 456 91 617
daniel.ovstetun.vik@gmail.com

Avd 7
Daniel Gudbrandsen
Tlf . 932 82 153
da_gu_2@hotmail.com

Avd 8
Ingvild Sand
Tlf. 922 12 390
spinnwild@gmail.com

Avd 9
Mailinn Kjellmann Larsen
Tlf. 450 03 308
mailinnkjellmann@me.com

Avd 142
Guro Fastvold
Tlf. 952 72 697
gfastvold@outlook.com