LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund har du en rekke medlemsfordeler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i forbundet. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Alle disse fordelene er utviklet gjennom et avtalt samarbeid mellom LO, forbundene og Sparebank 1.

Norsk Arbeidsmandsforbund har for sine medlemmer følgende forsikringer som kommer med medlemskapet:

H – LOfavør Innboforsikring
G – LOfavør Grunnforsikring
F – LOfavør Fritidsulykkesforsikring

 

I tillegg kan du bli med på en Gruppeforsikring (Group insurance in English) som er vesentlig forbedret fra 1. juni 2015. Denne er frivillig. Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Norsk Arbeidsmandsforbunds sine medlemmer. Den tar utgangspunkt i det grunnleggende behov medlemmene har for å sikre seg økonomisk ved arbeidsuførhet og dødsfall. Les hele avtalen her.

 

Her kan du lese mer om alle dine forsikringsordinger og flere medlemsfordeler gjennom LOfavør:
Medlemsfordeler i Norsk Arbeidsmandsforbund 2020

Copy of HELP Forsikring liten

Advokatforsikringen – HELP er en del av medlemsskapet. Det koster 62 kroner måneden.

Her kan du lese mer om hva du kan bruke advokatforskringen til.