Norsk Arbeidsmandsforbund kjemper for medlemmenes lønn, rettigheter og verdighet. Det har Norsk Arbeidsmandsforbund gjort i 120 år. Det er den viktigste fordelen et medlemsskap gir deg.

Når arbeidsfolk står sammen og blir medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund, kan vi stille krav om å opprette en tariffavtale i en bedrift. Det er vårt viktigste verktøy for å sikre medlemmenes lønn, rettigheter og verdighet.

Ved at du organiserer deg, har du tillitsvalgte som forhandler om din lønn og dine rettigheter. De taler din sak, hvis det oppstår utfordringer på din arbeidsplass.

Skulle du bli utsatt for en usaklig oppsigelse eller en yrkesskade, vil Arbeidsmandsforbundet kunne gi deg juridisk hjelp. Det samme gjelder om du på andre måter havner i tvistesak med din arbeidsgiver.

Norsk Arbeidsmandsforbund arbeider også opp mot norske myndigheter for anstendige lønn- og arbeidsforhold i våre bransjer.

I tillegg nyter du godt av forbundets og LOs andre medlemsfordeler som:

Du har også mulighet til å delta på kurs som forbundet arrangerer, som gir deg kunnskap om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker.

 Dette koster medlemskapet:

  • Kontingenten er 1,6 prosent av brutto arbeidslønn, lønn under sykdom og ferielønn (eller 1,82 prosent eksklusiv ferielønn).
  • Kontingenten kan trekkes fra på selvangivelsen med inntil 3 850 kroner i året.
  • Ledighetsperioder og perioder fra den dato lønn under sykdom opphører, er fritatt for kontingent. Går slike perioder utover tre måneder, betaler du bare 197 kroner pr. måned inkl. help-forsikring  som er obligatorisk.
  • Under skolegang fritas du for kontingent, men betaler premien for Grunnforsikring og Kollektiv Hjemforsikring, som for tiden er rundt 900 kroner pr. år
  • Vi tilbyr også studentmedlemskap til 500 kroner pr. år – og gratis elevmedlemskap.

Les mer om våre ulike medlemskap her.

 > Meld deg inn i Norsk Arbeidsmandsforbund her