Ungdom

Ung Arbeidsmand var vellykket!

Det sentrale kurset Ung Arbeidsmand ble i år avholdt for 2. år på rad, årene før har ungdomskurset blitt arrangert sammen med forbundene i Forbundsalliansen. (Postkom, Transportarbeiderforbundet og Industri Energi)

40 deltakere var samlet på Sørmarka kurs- og konferansesenter for å lære mer om hvordan en får innflytelse, viktigheten av å være engasjert og litt om

30. oktober 2014|

En uke for framtida

Foto: Tri D. NguyenUngdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund Ulf Terje Eliassen har en god uke på jobb. Med mandagens statsbudsjett kom regjeringen med en ungdomsgaranti for de som henvender seg til NAV. En måned etter at ungdom 20- 24 år har henvendt seg til NAV skal de få en individuell aktivitetsplan. I tillegg har regjeringen i Klasseklampen slått fast at leverandører som får oppdrag for staten skal ha lærlinger og være godkjente lærebedrifter.  

10. oktober 2012|

Er du lærling?

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer og jobber for ansatte i blant annet anleggsrelatert entrepenørarbeid, maskinbedrifter, vektere, renholdere, bergindustrien, vaktmestre m.m. Jobber som er svært viktige både nå og i fremtiden. Derfor har vi også fokus på å statusheve disse yrkene. Det skal være like poppulært og viktig å ta et fagbrev innenfor disse fagene som det er å gå studieforberedende fag.

24. februar 2012|

Kurs for unge medlemmer

Er du ung (under 35) og har lyst å lære mer om lover og avtaler i arbeidslivet? Da kan du melde deg på kurs som Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 7 (Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder) avholder den 14.-16.mars i Kristiansand.

24. januar 2012|