Anita Johansen, forbundsleder

 

Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons- og utredningsansvarlig