Anita Johansen, forbundsleder

Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons- og utredningsansvarlig