Tariffråd maskin

Tariffråd maskin

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) kom i dag etter ordinære forhandlinger fram til revidert forslag til overenskomst for Maskinentreprenørene 2014 – 2016.  Forhandlingsleder Helge Haukeland sier seg godt fornøyd med oppgjøret.

 

— Økningen i minstelønnen og ansiennitetstillegget var viktig og jeg er glad for at partene kom frem til ett resultat uten å gå veien om riksmekling, sier Haukeland.

Ett enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen.

 Forslaget har følgende hovedpunkter:

 Lønn

 • Generelt tillegg på kr 0,75 pr time

     2. ØKT MINSTELØNN

 • Minstelønnssatsen økes med kr 6 pr arbeidet time fra 1. mai 2014.
 • Ny minstelønnssats er kr 170 pr arbeidet time fra 1. mai 2014.  

   Lønnsbestemmelser                           Ny grunnlønn inkl. ansiennitetstillegg

 • Det gis et ansiennitetstillegg på kr 1 for alle ansiennitetstrinn.

   Pr time.                                                            Ny grunnlønn inkl. ansiennitetstillegg

 • Etter 1 års dokumentert praksis i bransjen   kr   4,00                      kr 174,-
 • Etter 3 års dokumentert praksis i bransjen   kr   6,00                      kr 176,-
 • Etter 5 års dokumentert praksis i bransjen   kr 10,00                      kr 180,-
 • Etter 8 års dokumentert praksis i bransjen   kr 13,00                      kr 183,-
 • Etter 12 års dokumentert praksis i bransjen  kr 18,00                     kr 188,-
 • Etter 16 års dokumentert praksis i bransjen  kr 23,00                     kr 193,-

Tillegg for fagkompetanse

 • Tillegg for ADK-sertifikat gis et tillegg på kr. 2,- til kr 8,- pr time.
 • Fagbrev gis et tillegg på kr. 1,- til kr 12,- pr time.
 • Kloakktillegget økes med kr 5 til kr 20,- per time.

Videre er partene er enige om å sette ned felles arbeidsgrupper i tilknytning til bl.a. minstelønn og arbeidstid under dag, produktivitet i bransjen og avlønning på arbeidstidsordninger m.m.

Forslaget går nå ut til uravstemming.

Medlemmenes frist til avdelingene er 11. juni.