Fra 1. juli 2010 har arbeidsgiver plikt til å drøfte bruk av midlertidig ansettelser i virksomheten med de tillitsvalgte minst en gang i året.

I arbeidsmiljøloven vil ”tillitsvalgt” kunne være fagforeningstillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalget eller andre valgte representanter for arbeidstakerne.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at drøftingsprosessen faktisk blir gjennomført.

Det er fra 1. juli også innført en ny bestemmelse hvor det presiseres at fravær ikke skal trekkes fra når man beregner ansettelsesperioden. Dette gjelder bestemmelsen som gir arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, rett til fast ansettelse.

Les mer om endringene i arbeidsmiljøloven her!

Les mer på Arbeidstilsynets faktaside!