Forhandlingsleder Erna Hagensens kommentar til det økonomiske resultatet for meklingen for vekterne, er at det var en svært vanskelig og komplisert mekling.

– Resultatet var det beste vi kunne oppnå i dette oppgjøret. Vi kunne ønsket oss et bedre resultat, men vi har et ansvar både ovenfor medlemmene og ovenfor samfunnet for øvrig, sier Erna Hagensen

– Utifra en helhetsvurdering er resultatet tilfredstillende på en slik måte at det gir vekterne årlige særskilte forhandlinger. Dette er første gang at vi har oppnådd et slikt resultat. Den streiken som varte en uke, er nå avsluttet. Den har vist til fulle gjennom hvilken viktig yrkesgruppe vekterne er for samfunnet. Vi har gjennom denne konflikten fått vist at det er mulig å oppnå et bedre resultat. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig forslaget, sier hun

De økonomiske rammene for oppgjøret:

  • Partene er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal heves som et ledd i arbeidet med å heve bransjens status og gjøre den i stand til å konkurrere om arbeidskraft (se protokoll).
  • Genrelt tillegg på 7,19 kroner.
  • Helg- og nattillegg økes med 2 kroner i 2010 og 3 kroner i 2011.
  • Fått til særskilt forhandling som skal gjennomføres innen januar 2011, 2012 og 2013. Disse skal minimum gi en økning på henholdsvis 2, 3,50 og 5 kroner.
  • Matsatsene økes til 74 kroner.

– Vi har i tillegg fått diverse tekstendringer, sier Hagensen til slutt

Resultatet vil nå bli sendt ut til medlemmene til uravstemning.

Les Riksmeklingsmannens møtebok her!