Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-service kom i kveld til enighet om forslag til løsning i den ukelange streiken i renholdsbransjen. Arbeidet gjenopptas derfor fra arbeidstidens begynnelse fredag klokken 0600.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at hun er godt fornøyd med det økonomiske resultatet for oppgjøret.

– Vi har i tillegg fått til en god kvinneprofil i oppgjøret, blant annet fordi man har gitt prioritert til renholdere med lang ansiennitet. Denne gruppen er dominert av kvinner og man har her oppnådd en lønnsøkning på 6,75 kroner per time.

I tillegg er partene enige om at man i perioden skal se på modeller for bedre lønnsutvikling for renholdere i tiden framover.

Partene er også enige om å rette en felles henvendelse til regjeringen om bidrag til etablering av et eget bransjeprogram som kan forhindre sosial dumping i denne bransjen.

Resultatet sendes nå ut til uravstemning hos medlemmene.

Les hele protokollen her!