Uttalelsen kan leses i sin helhet her: 

Tariffpolitisk uttalelse vedtatt av representantskapet 22. februar 2022