Hvilke krav skal LO og LO-forbundene stille til arbeidsgiverne ved årets hovedoppgjør? Du kan følge debatten direkte på Facebook.

Tirsdag 27.februar vedtar LOs representantskap retningslinjer for årets hovedoppgjør.  Det skjer etter lang tids forberedelser i grunnorganisasjonen og i LO-forbundene.

Du kan følge debatten direkte på Facebook eller på LOs sine nettsider fra kl. 10.00 den 27. februar.