Under LOs student- og ungdomskonferanse var Norsk Arbeidsmandsforbund representert med 16 engasjerte ungdommer. Konferansen hadde i år fokus  mot studenter; hvem de er og hvilket potensial som ligger blant studentene.

LO  er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, men blant studentene ligger LOs oppslutning et stykke bak en del andre organisasjoner. Viktigheten med å få studenter og unge med tidlig i LO, er for å skape en tidlig tilhørighet slik at studenter får kjennskap til fagbevegelsen og hvordan arbeidslivet fungerer i praksis.  Konferansen tok også for seg boligpolitikk og studentpolitikk. Til slutt hadde også forbundet en egen forbundssamling der det ble informert om ungdomsarbeid og hvordan  det enkelte forbund fungerer.

På bildet:
Espen Husvæg (bak fra venstre), Lars Sand-Hanssen, Ulf-Terje Eliassen, Jostein Ulvatn, Hamdi Sæther, Andre Ellingsen, Morten Barø, Tor Erik Berg (i midten), Trine Berg (foran fra venstre), Kenneth Pedersen, Rikke E Jeppson, Ann Cathrin Melby, Synnøve Haldorsen, Karl-Tinus Votvik, Andrea Molaug og Eirin Staurvik.