LOs student og ungdomskonferanse samlet rundt 130 ungdommer for å sette kommunevalgkamp og rekrutteringskampanje på dagsorden! Fra forbundet vårt deltok 12 stk, deriblant Kenneth Bøhlerengen, Tor Erik Berg og Andrea Molaug som er avbildet.

LOs student og ungdomskonferanse arrangeres hvert år og har ulike temaer på dagsorden. I år dreide det seg om kommunevalgkamp og rekrutteringskampanjen som skal være i uke 17. Fra talerstolen var det stor aktivitet og det var et klart budskap fra ungdommen om at retten til heltid må lovfestes. I tillegg ble det satt fokus på lærlinger i kommunene, datalagringsdirektivet og at valgkampen må handle om å få frem forskjellen mellom de ulike partiene i arbeidslivsspørsmål.