Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Stein Lier Hansen i Norsk Industri utvekslet i dag kravdokumenter til forhandlingene om industrioverenskomsten. Og med det er årets lønnsoppgjør i gang.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Stein Lier Hansen i Norsk Industri utvekslet kravdokumenter til forhandlingene om industrioverenskomsten. Fellesforbundet krever økt lønn, etter- og videretutdanning og forskuttering av sykepenger.

Fellesforbundet skriver på sine nettsider: 

– Vi må gjennom disse forhandlingene sørge for at arbeidstakere i Norge får økt kjøpekraft, sier Jørn Eggum.

Det har fra arbeidsgiversiden vært reist spørsmål om koronaviruset vil påvirke forhandlingene. Eggum understreker at industrien har hatt gode år, og at det foreløpig er usikkert hvordan sykdommen vil påvirke økonomien.

– De overskuddene våre medlemmer var med å skape i fjor, må komme som tillegg i år. Vi skal legge fakta til grunn for forhandlingene, og det har vi i form av tall og beregninger, sier han og legger til:

– For bedriftene som er rammet, har det først og fremst gått ut over likviditeten og ikke lønnsomheten.

Les hele saken på Fellesforbundets sider!