LO StatLO Stat og de to andre partene leverte mandag sine krav til staten. LO Stat, YS Stat og Unio krever en reallønnsutvikling for alle i staten. I tillegg har LO Stat blant annet krav om at avtalen må gjelde personer som utfører arbeid for staten i utlandet.  

 På LO Stats hjemmesider kan du lese mer hvilke krav som LO Stat har overlevert staten.