Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund møtes 30. september – 1. oktober for å forhandle frem en ny overenskomst for bergindustrien. Det er rundt 1.300 medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund som går på overenskomsten.

Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Les mer om våre krav i Arbeidsmanden