OSLO-GUTT: Mohammad Tanveer er oppvokst på Grünerløkka, men bor nå på Furuset. Foto: Leif Martin Kirknes

Lønnsforskjellene øker. Vårt medlem og parkeringsbetjent Mohammad Tanveer (36) mener større lønnsulikhet skaper urettferdighet, mistro og politikerforakt, og fører til mer svart arbeid.

Tanveer meldte seg inn i Arbeidsmandsforbundet for noen måneder siden og mener det er viktig å være organisert. Selv synes han at han har en grei lønn, men for mye går bort i skatter og avgifter, mener han. Oslo er en dyr by, både å jobbe og bo i.

For de lavest lønte i privat sektor har lønna stått mer eller mindre stille de siste åtte årene, sier en nylig utgitt Fafo-rapport.

– Skatter og særlig økte avgifter rammer dem med lavest lønn. De som er rike, har alltids råd  til å betale avgiftsøkningene. Vi som har rundt 400.000 kroner, har heller ikke så mye igjen å rutte med når utgifter til mat, bolig og avgifter er betalt. Større ulikhet skaper urettferdighet. Det gjør at for eksempel svart arbeid øker. Kapitalisme fungerer, men bare til en viss grad. Den må reguleres, konstaterer Tanveer.

Fafo-forskerne Bård Jorfald og Harald Nymoen har tatt for seg utviklingen i Norge fra årtusenskiftet frem til 2015. I løpet av disse 15 årene har de til enhver tid 10 prosent lavest lønnede hatt en lavere lønnsvekst enn resten av arbeidstakerne i privat sektor.

Tanveer møter mange folk som jobber på Burger King, Dolly Dimple og andre lavlønnsarbeidsplasser.

– Noen tjener kanskje bare 250.000 kroner i året. Det er alt for lite i 2016, mener han.

– Ledelsen i disse bedriftene ønsker å ta ut mest mulig profitt, samfunnsøkonomene vil at skattenivået skal holdes høyt, mens ansatte skal ha noe å leve av. Det går ikke alltid i hop, sier Tanveer.

Les mer på FriFagbevegelse