Service og vedlikeholdsoverenskomsten - protokoll 2012