Protokoll Trafikkregulerende arbeider 05.02.2021- Endelig protokoll