Streik i lønnsoppgjøret

I årets mellomsoppgjør stilte LO krav om økt kjøpekraft for våre medlemmer. LO og NHO kom ikke til enighet i meklingen. Dermed er det streik. Følg med på www.lo.no for oppdatert informasjon.

Hva handler streiken om?

I lønnsoppgjøret mellom LO og NHO krevde arbeidstakerne lønnsvekst for alle og et godt oppgjør for de med lavest lønn. Det ville ikke arbeidsgiverne innfri. Derfor er vi i streik.

> Derfor er LO i streik

Streikeuttak

1. streikeuttak: Starter mandag 17. april klokken 0600 eller ved arbeidsdagens begynnelse.

> Se oversikt over 1. streikeuttak

2. streikeuttak: Starter fredag 21. april klokken 0600 eller ved arbeidsdagens begynnelse.

> Se oversikt over 2. streikeuttak

Spørsmål og svar

Hva skal jeg som er tatt ut i streik gjøre nå?

Du skal få informasjon fra din lokale tillitsvalgte/klubbleder.

Hva er streikebidraget?

Konfliktstønaden, «streikelønnen», er på 5.567 kroner pr uke. Forsørgertillegg er på 796 kr. Det trekkes ikke skatt av konfliktstønaden.

Hvilken avdeling tilhører jeg?

Gå inn på «Min side» for å finne din avdeling.

Hvem tas ut i streik?

Foreløpig har Norsk Arbeidsmandsforbund tatt ut cirka 1700 medlemmer i streik. Fra førstkommende fredag tas ytterligere cirka 1100 medlemmer ut i streik.

Materiell

> Flyer på norsk
> Flyer på engelsk
> Flyer på polsk

Annen informasjon

> Oversikt streikemarkeringer
> Vanlige spørsmål
> FriFagbevegelse I Foreign workers