Allmenngjøring av «Overenskomst for Renholdsbedrifter»

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3.Lønnsbestemmelser

Minstelønn per time (fra 1. juni 2019)

  • Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr.
    [tidligere: 181,43 kr – 1.12.2018–31.5.2019]
  • Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 139,62 kr.
    [tidligere: 133,39 kr – 1.12.2018–31.5.2019]

Overtid/tillegg

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kr per time.

Arbeidstøy

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet. 

Hvem gjelder allmenngjøringen for?

Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold i disse eller for disse bedrifter.

Hvem gjelder allmenngjøringen ikke for?

Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtaler inngått med fagforeninger med innstillingsrett, for eksempel Riksavtalen eller Service og Vedlikeholdsoverenskomsten. Den gjelder ikke for Svalbard.

Hva er ikke allmenngjort?

Alt annet i overenskomsten er ikke allmenngjort. Dette betyr at arbeidstid følger Arbeidsmiljøloven med 40 timer per uke.
Overtidstillegg følger arbeidsmiljøloven med 40% tillegg.

Les mer her