Har du spørsmål om forsikring i forbindelse med hendelsene i Oslo og på Utøya, kan du ta kontakt med Sparebank1 på skadetelefonen 02300. NAV har etablert nasjonal kriseberedskapstelefon for ofre og pårørende etter de tragiske hendelsene på Utøya og i Oslo fredag 22. juli. Hensikten er å gi de berørte rask avklaring på spørsmål om aktuelle tjenester og ytelser fra NAV. Du kan ta kontakt med NAV på telefon 23 97 60 40. Åpningstidene er hverdager fra kl. 8.00 til 15.30.