LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på dagens representantskapsmøte i LO.
Foto: Hege Nilsen Ahlquist

I dag, tirsdag 27.februar, landet LOs representantskap på at kravene i årets lønnsoppgjør best løses ved et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. Vedtaket fra LOs representantskap om samordnet oppgjør er i tråd med Arbeidsmandsforbundets ønsker.  Her kan du lese den tariffpolitiske uttalelsen i sin helhet. 

LO ønsker å tette AFP-hullene

I forslaget til løsning for AFP ligger det å gjøre om ordningen til en opptjeningsordning. I dag er ordningen en kvalifiseringsordning der det er arbeidsgiver de siste sju årene før 62 år som avgjør hvilke rettigheter du får. LO foreslår nå å gi opptjening også til de som har jobbet i en AFP-bedrift tidlig i yrkeskarrieren.

– Dagens AFP ble bygget stein for stein – gjennom flere tariffoppgjør. Vi vet at det ikke er gjort i en håndvending. Men LO skal kjempe for og utvikle denne svært viktige og solidariske ordningen. Det handler om pensjonskravene våre, men ikke minst om reise, kost og losji. Reise, kost og losji-kravet er så viktig for et seriøst arbeidsliv, for bedriftenes konkurranseevne, for næringslivet i lokalsamfunnene våre, at her må hele fellesskapet stå bak, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.
 
Her kan du lese Hans-Christian Gabrielsens tale og her kan du lese mer om kravene fra LO.