LOlogo390toLO har til Riksmekleren avlevert plassoppsigelse for vel 156 000 medlemmer i privat sektor. For medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund gjelder det Veidekke Entreprenør As, Skanska Norge As og NCC Construction As.

På grunn av manglende forhandlingsvilje hos NHO, valgte LO å bryte forhandlingene. LO har nå avlevert en liste over hvilke bedrifter som vil bli berørt, hvis meklingen hos Riksmekleren ikke kommer i havn. Frist for å komme til enighet er 7. april kl. 2400.

En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse mandag 8. april kl 06.00. Skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl 24.00 den 7. april avsluttes senest kl 06.00.

I første omgang er det varslet plassfratredelse for 15 600 medlemmer. Dersom konflikten iverksettes, vil omfanget av streiken trappes opp til å gjelde en enda større del av LOs medlemmer. Opptrapping må varsles fire dager før iverksetting.

Streiken omfatter ikke lærlinger.

Norsk Arbeidsmandsforbund har tatt ut følende bedrifter: Veidekke Entreprenør As med 487 medlemmer, Skanska Norge As med 407 medlemmer og NCC Construction As med 399 medlemmer.

For hele listen av medlemmer som er tatt ut se LO.

Følg saken også på Riksmeklerens side.