Kurset blir avholdt ved Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud i tidsrommet 3. – 5. desember 2019.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i staten. 

Søknadsfrist: 4. oktober 2019

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: http://www.lostat.no/kursoversikt/omstilling-i-staten-host-2019-article2780-117.html

Ansvarlig for kurset er:
Odd Helge Henriksen, LO Stat Stavanger

Kurset skal gi deltakerne forståelse for omstillingsprosesser.
Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten: § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.