Dato: 14. – 17. oktober 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell, Oslo

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekter-området

 

Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Viktige temaer på kurset er:

  • Fagbevegelsens historie og utfordringer.
  • LO og LO Stat sin oppbygging og organisasjon.
  • Medbestemmelse, lønns- og arbeidsvilkår.
  • Fagforeningsarbeid, tillitsvalgte og medlemmers rettigheter og plikter.
  • Styret i arbeid.
  • Taleteknikk, kommunikasjon i fagforening, avstemmingsregler og møteledelse.

Kurset legger opp til praksisøvelser i gjennomføring av ulike møter.

 

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i:

  • Spekter § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
  • Staten § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).  

 LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

 

Søknadsfrist: 16. august 2019.

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no