Stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 blir avholdt mandag 13. september. Du kan forhåndsstemme allerede fra 10. august.

I forbindelse med Stortingsvalget har LO stilt faglige spørsmål til de politiske partiene på Stortinget om hvordan de stiller seg til LOs viktigste saker.

Her kan du lese spørsmålene og hva partiene har svart

Last ned brosjyren som PDF her – Bokmål

Last ned brosjyren som PDF her – Nynorsk