Foto: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt

Foto: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt

LO og Arbeiderpartiet lanserte i dag en felles fagligpolitisk plattform i forbindelse med stortingsvalget. Valget 2013 blir et historisk retningsvalg. Med denne felles politiske plattformen slår de fast at for LO og Arbeiderpartiet er arbeid til alle er jobb nr. 1.

På bedriftsbesøk hos Ringenes bryggeri i dag presntert statsmininster Jens Stoltenberg og LO leder Gerd Kristiansen den felles fagligpolitske plattformen. For LO og Arbeiderpartiet er arbeid til alle viktigst. De vil at velferd skal prioriteres foran skattekutt. Fellesskapets penger skal brukes på elever og lærere, de som blir syke og de som trenger omsorg, framfor milliarder i skattekutt til de rikeste.

Plattformen slår fast at grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres ellerkommersialiseres.  Det skal satses på den norske fellesskolen og gode offentlige sykehus framfor frislipp av utenlandske, kommersielle aktører som tenker profitt, og som kan gå konkurs og skaper usikkerhet for tilbudet til befolkningen.

Trygghet for eldre og en god skole for våre barn skapes vi best i fellesskap, ikke ved å la omsorg, helse og skole styres av markedet.

Her kan du laste ned hele den fagligpolitiske plattformen.