LOs representantskap krever tiltak mot ledigheten LOlogo390to

Regjeringen svikter kampen mot arbeidsløsheten, fastslår LO. Og stiller sju krav til rask handling.LO mener regjeringens fine ord om støtte til den norske modellen oppleves som lite troverdig når regjeringen bitvis undergraver modellen.I uttalelsen peker LO på at regjeringen ved en rekke anledninger styrker det uorganiserte arbeidslivet på bekostning av den velorganiserte delen:

• Skattefradrag for rene husforeninger.

• Redusert ledighetstrygd

• Åpning for mer midlertidig ansettelse som vanskeliggjør fagorganisering.

• Fjernet den kollektive søksmålsretten.

• Svekket rollen for partene og avtaleverket i styringen av arbeidstid.

• Konkurransefordel til uorganiserte bedrifter.

• Og svekkede rettigheter for innleid arbeidskraft.

Les hele saken i Frifagbevegelse