Til fagforeninger, klubber, tillitsvalgte Invitasjon til seminar torsdag 29. november 2012 i Trondheim Tema:  Mer arbeidsmiljø- og arbeidslivsstoff i media?

Seminaret holdes fra kl. 12.00 til kl. 16.30 i Folkets Hus / Nova kurs og
konferanse, 4. etasje (inngang Nova kinosenter –Lilletorget). Arrangementet er gratis. Det blir en enkel servering underveis i programmet.

Vi ber om at det meldes tilbake om deltakelse til post@loitrondheim.no innen tirsdag 20. november 2012.

Etter programmet er ferdig blir det en påfølgende sosial samling i Olavs Pub i Folkets hus hvor det serveres en middag til kr. 150,-. Av hensyn til kjøkkenet som skal tilberede middagen, ber vi om at det meldes tilbake på forhånd innen 20. nov til post@loitrondheim.no om du / dere ønsker middag.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt John-Peder Denstad, tlf. 995 14 216

PROGRAM

Kl. 12.00 Velkommen ved Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim

Kl. 12.05 Innledninger Tema: Må det journalister til for å løfte arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørsmål opp på den samfunnspolitiske dagsorden?