AnleggForbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund sluttet seg i dag til anleggsarbeidernes uttalelse om at liv og helse må gå foran i arbeidet med å bygge landet. Det har vært en sterk økning av alvorlige arbeidsulykker de siste to årene. I 2012 og 2013 omkom en anleggsarbeider hver annen måned. Det er en uakseptabel utvikling. 

Det er tillitsvalgte i Private Anlegg som står bak uttalelsen: «Vi skal fortsette å bygge landet, men ikke for enhver pris. Liv og helse må gå foran!»

Kravet fra våre tillitsvalgte er at:

1) Omfattende skolering av verneombud hos alle aktører på prosjektet.
2) HMS-ansvarlige hos entreprenørene og byggherre skal ha solid bransjeerfaring.
3) Språk/kommunikasjon på anleggsplassen skal være ivaretatt før arbeidet startes.
4) Nattarbeid skal være unntaket – ikke regelen!
5) Byggherre og Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidstidsordninger følges.
6) Fast ansettelse skal være hovedregelen. Velger entreprenør og tillitsvalgt unntaksvis likevel å leie inn fra bemanningsbyrå, skal den innleide være fast ansatt hos bemanningsbyrået og ha lønn mellom oppdragene.

Du kan lese hele uttalelsen her: Uttalelse fra anleggsarbeidere