Tariffoppgjøret er det kraftigste verktøyet vi har. Prioriterer vi ikke likelønn i det tariffpolitiske arbeidet, er vi ikke troverdige som fagbevegelse.

Dette sa LO-leder Roar Flåthen i dag, da han innledet til debatt om hovedlinjene for årets tariffoppgjør på LOs representantskap. Han viste til at regjeringspartiene i Soria Moria II har sagt at de vil medvirke til likelønn.

– Det er opp til oss å prioritere. Den utfordringen skal vi ta, sa han.

Likelønn og lavlønn

Representantskapets vedtak innebærer at likelønn, i tillegg til sikring av kjøpekraften for alle, får høyeste prioritet i årets tariffoppgjør. LO vil fremme likelønn og bekjempe lavlønn, både i privat og offentlig sektor, gjennom en kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger. Kvinnedominerte grupper i offentlig sektor skal prioriteres, innenfor sentralt avtalte rammer.

Ufrivillig deltid

LO-lederen understreket også at likelønn er en sammensatt utfordring som krever tiltak utover det som kan løses i tariffoppgjørene. LOs representantskap krever derfor også strukturelle tiltak rettet mot å fremme likelønn, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer. I offentlig sektor krever LO nedsatt et trepartsprosjekt for nedbygging av ufrivillig deltid. Representantskapet vedtok også at årets tariffoppgjør skal foregå forbundsvist.

Les hele vedtaket på LO.no

Les hele saken på FriFagbevegelse.no