asfalt1Arbeidsmanden kunne i sommerens start fortelle om at asfaltbransjen skal likebehandles med andre når det gjelder utbetaling av dagpenger ved permisjon. Etter at Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggenæringenslandsforbund ba om et møte med NAV, ble det orden i saken.

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Helge Haukeland forteller til Arbeidsmanden at problemet var at søknadene ble behandlet ulikt. Noen fikk innvilget dagpenger, mens andre fikk det ikke. Til tross for like vilkår. De opplevde også at de ble behandlet på andre vilkår enn andre bransjer.

Etter møtet med NAV er det nå avklart at alle som oppfyller kravene skal få utbetalt dagpenger.

For å ha krav på dagpenger må søker dokumentere at:

• Det må foreligge en protokoll mellom partene fra bedriften om permittering.
• Det må foreligge dokumentasjon på tidbankavtale.
• Bedriften må dokumentere hva den har gjort for å unngå permittering.

Les hele saken på Arbeidsmanden.no