Landsstyrets uttalelse om sosial dumping Brussel 23. jan