Ordningen trer i kraft 1. september

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr eller formidler renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Godkjente virksomheter skal registreres i et sentralt register som blir tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider. Der vil det være enkelt for kunder å finne ut hvilke bedrifter som er godkjente av Arbeidstilsynet. Fra 1. desember 2012 vil det bli forbudt å kjøpe renholdstjenester av renholdsvirksomheter som ikke er godkjente.

 Krav til lovlig drift

For å bli godkjent må virksomheten sende søknad og dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn. Søknadsportalen åpner 1. september 2012. Virksomheten må dokumentere at de har skriftlige arbeidskontrakter for de ansatte. Kontraktene må oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven, samt kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale. Virksomhetene må også være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, ha på plass en vernetjeneste i bedriften, samt ha yrkesskadeforsikring for de ansatte. I tillegg kreves registering i sentrale offentlige registre, som arbeidstaker – og arbeidsgiverregisteret og enhetsregisteret.

 ID-kort

Godkjenningsordningen har også  krav om at alle renholdsarbeidere skal bære ID-kort. ID-kort får man bare dersom man er knyttet til en godkjent renholdsvirksomhet. Kortet er knyttet til arbeidsforholdet, og må leveres inn igjen dersom arbeidsforholdet opphører. Kravet om godkjenning og ID-kort gjelder også for de som jobber i enkeltpersonforetak uten ansatte. Ved brudd på bestemmelsene kan virksomheten miste godkjenningen og kortene vil da bli inndratt. Det er arbeidsgivers ansvar å søke om ID-kort for alle sine ansatte.

 Mot sosial dumping

Deler av renholdsbransjen har lenge vært preget av dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

– Godkjenningsordningen vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping og mot useriøse aktører innen renhold, sier Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen.

 

Les mer om ordningen hos Arbeidstilsynet