Vi har to (vikariat)stillinger utlyst, begge i avd. 8 Midt-Norge.

Distriktssekretær for Midt-Norge (vikariat med mulighet for fast tilsetting)
Vi søker en dyktig og engasjert person til vikariat som distriktssekretær i avdeling MIdt-Norge. Distriktssekretæren leder forbundets daglige arbeid i fylkene og oppgavene spenner vidt, fra utadrettet representasjon, organisasjonsbygging og oppfølging av medlemmer og bedrifter til oppfølging av avdelingens styre og behandling av tvistesaker.

Vikariatet ventes å vare til 31. desember 2019 og det kan bli mulighet for fast ansettelse i stillingen.

Les hele stillingsbeskrivelsen her.

Kontorsekretær – vikariat – Trondheim
Ved forbundets avdelingskontor Midt-Norge har vi fram til 21. desember 2018 behov for en vikar. Vikariatet er kort, og vi søker etter personer som kan tiltre raskt. Vi har kontor i Trondheim og Steinkjer, og arbeidssted avgjøres i samråd med vikaren.

Arbeidsoppgaver

  • Kontorarbeid.
  • Oppfølgings- og registreringsarbeid.
  • Sentralbordtjeneste.
  • Noe webarbeid.

Les hele stillingsbeskrivelsen her.