Norsk Arbeidsmandsforbund søker Kontorsekretær. Søknadsfristen er 30. mai.

Norsk Arbeidsmandsforbund er tilsluttet LO og har ca. 32.000 medlemmer i forskjellige yrkesgrupper, både i privat og offentlig sektor

 

KONTORSEKRETÆR

I NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND  

AVD. 2 OSLO/AKERSHUS

 

Vi har ledig stilling som kontorsekretær ved vårt avdelingskontor i Oslo, for snarlig tiltredelse.  

Vi søker en utadvendt, tillitvekkende og initiativrik person, helst med organisasjonserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være systematisk, samt ha en utpreget evne til å samarbeide.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og du må beherske engelsk, annen språkkunnskap er også en fordel. Det er en forutsetning med god generell kjennskap til bruk av dataverktøy. 

Du må like å jobbe med og snakke med mennesker, da den primære oppgaven er å jobbe med/mot alle medlemmer innen forbundets organisasjonsområde.

I tillegg innebærer stillingen flere merkantile oppgaver for avdelingen. Arbeidsoppgaver er blant annet:

  • Besvare telefonhenvendelser
  • Korrespondanse
  • Posthåndtering og arkivering
  • Inn/utmeldinger, oppfølging av trekkbedrifter, trekklister og vedlikehold av medlemssystemet

 

Avdelingskontoret ledes av en distriktssekretær, som også vil bli den nye medarbeiderens nærmeste overordnede.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomst AAF – HK

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

  • Organisasjons og personalrådgiver Johnny Myrvold, tlf. 901 10 427/23 06 10 70
  • Distriktssekretær Eirik W. Næss, tlf. 901 76 569/23 06 17 72

 

Søknad med CV sendes:

Norsk Arbeidsmandsforbund, Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo,

eller e-post: norsk@arbmand.no

Søknaden må være oss i hende innen 30. mai 2012.